American Clutch Parts

  • 108925-20 15-1/2″ x 2″ DVIJE PLOČE, 6-LOPALA / 7-OPRUGA KOMPLET KVAČILA

    108925-20 15-1/2″ x 2″ DVIJE PLOČE, 6-LOPALA / 7-OPRUGA KOMPLET KVAČILA

    Konvencionalni komplet kvačila ima četiri dijela: ružičasti razdjelni ležaj na ulaznom vratilu, svijetložutu i tanku plavu potisnu ploču, narandžastu tarnu ploču i debeli plavi zamašnjak.

    Kada se pedala kvačila otpusti, čelična opruga na potisnoj ploči stvara pritisak koji povezuje tarnu ploču sa zamašnjakom i prenosi snagu.Kada se papučica kvačila pritisne nadole, potisna ploča se pomera, tarna ploča se odvaja od zamašnjaka, a izlazna snaga motora se zaustavlja na zamašnjaku.